Fornfynd

Fornfynd

Gjutform gjord av täljsten. Den är i två halvor och är avsedd för att gjuta fyra bronsskäror i. Skärorna finns på den ena halvan medan den andra är plan. Varje halva är försedd med ett handtag i form av en knopp på utsidan. Funnen av stenarbetarna Erland Svedberg och Verner Hansson vid arbete 28 maj 1956 intill panncentralen i Biskopsgården vid vägkorsningen Hjalmarbrantingsgatan/Sommarvädersgatan.

Fornfynd ...utsidan med handtag.