Sannegårdsmonumentet

Söder om Lundby Nya Kyrka står fyra resta bautastenar i en rad. Dom utgör resterna av ett gravfält som tidigare sträckte sig ner över Sannegårdsområdet. Den stora trekantstenen står kvar på sin ursprungliga plats. Stenen norr om den, är den minsta och den hittades kullfallen år 1914 och restes då där den hittades. Dom två stenarna höger om, har flyttats från sina ursprungliga platser på grund av grustäcktschacktning, två gånger fick dom placeras om innan dom fick sina nuvarande platser. Gravfältet har undersökts i omgångar, där fanns det bl.a ett röse som täcktes av ett 20cm tjockt jordlager och omgavs av en fotkedja av halvmeter stora stenar,man antar att graven är från tiden mellan brons och järnålder. Från samma tid är de gravar under flat mark som togs bort på vid schacktnigar på 1870-talet. I en av gravarna fann man en stenkista med flata kantställda stenar som var täckta av en häll, 60cm i fyrkant. I kistan fanns de ett lerkärl med brända benrester. På gravfältet fanns även en rad små runda stensättningar som var två meter i diameter med lerkärl i som innehöll brända benrester

Källa-Fornminnen frän Göteborg. Arne Tidland-Göran Larsson.

Sannegårdsmonumentet Teckning av G.Brusewitz från 1850-talet. Den resta stenen högst upp i bild står fortfarande kvar på sin ursprungsplats.
Sannegårdsmonumentet

Borrhål, har stenen varit flyttad på trots allt, eller har den används som grindstolpe av dom gamla Lundbyborna? Troligen det sistnämda eftersom stenen har stått bredvid den gamla vägen som gick från Kunggsgården vid Lindholmen. (Se tidigare bild).

Sannegårdsmonumentet
Sannegårdsmonumentet