Drottning Hackas grav

Drottning Hackas grav har förlagts till flera platser. Den mest kända är en dös, "Svensbydösen" i Svensby, Säve på Hisingen (i korsningen Tålyckan-Svensbyvägen). Dösen, i detta fallet en så kallad långdös, är den enda kända i Göteborgs kommun , och samtidigt det äldsta kända byggnadsverket i kommunen. Sommaren 1978 företogs en arkeologisk utgrävning av dösen, eftersom graven låg i vägen för den planerade Norrleden, en ringled runt Göteborg. Det kunde då fastslås att det verkligen var en dös, som dock hade skadats svårt av skattsökare i jakten på en guldring (smidd av en jätte) som enligt sägnen ska finnas i graven.

Svensbydösen byggdes för cirka 4 500 år sedan vid en havsstrand, eftersom havet då stod 15 meter högre. Ursprungligen bestod kantkedjan av 15 stenar, varav 5 hittades uppresta vid utgrävningen. Stenarna är av Göteborgsgnejs och merparten har brutits ur en bergshöjd cirka 250 meter nordväst om dösen. I genomsnitt väger stenarna mellan 1 och 2 ton och takblocket uppemot 3 ton. Mellan stenblocken fanns så kallade "kallmurar", tunna flata stenar, staplade på varandra upp till en halv meters höjd som stöd för kammaren och kantkedjan. På takblocket finns ett tiotal skålgropar eller "älvkvarnar" inhuggna, vilka har använts för att offra i.

År 1979 återuppbyggdes dösen ett stycke från sin ursprungliga plats, cirka 10 meter längre österut i samma sluttning. Drottning Hacka en legendarisk gestalt som förekommer i flera sägner från Västsverige. Det finns flera variationer på den sägen där hon är huvudgestalt; huvuddragen är dock följande: Drottningen ska ha varit gift med en kung, som under en hungersnöd i landet ska ha föreslagit att var tredje människa borde dödas för att spara på födan. Men drottningen ska ha avrått sin make från att döda sitt folk, utan istället ha föreslagit att var man borde förses med en hacka och en kappe korn för att bryta ny åkermark som kunde odlas upp. Kungen ska ha tyckt rådet var gott och följt det och härav ska drottningen ha fått sitt namn.