Lindholmen

Invid Göta Älvs västra strand där som Lindholmens skeppsvarv senare skulle komma att hamna låg på 1200-talet den medeltida borgen Lindholm, omnämnd år 1253 i Håkon Håkonssons saga. Slottet omtalas sedan flera gånger på 1330-talet då konung Magnus Eriksson ibland uppehöll sig där. Hans drottning Blanka av Namur fick Lindholmen i morgongåva, varför den också kallats för drottning Blankas berg. Vid den tiden var Lindholmen en ö ute i Göta älv.

På den ganska brant avgränsade bergplatån har funnits en ringmur innanför vilken en borganläggning funnits, med åtminstone en tornbyggnad. Möjligen har ett förborgsområde funnits nedanför borgkullen (liksom i Lödöse). Man tror att större delen av anläggningens byggnader varit uppförda i trä.

Livstiden för Lindholm som borg vill arkeologer mena inte skall ha överstigit trettio år - vilket kan förefalla vara en aningen kort tid. Det är väl inte orimligt att tro att den fanns kvar fram till att Elfsborg stod klart år 1360. Lyndholm omnäms för sista gången år 1339.

Till höger i bilden ovan, på andra sidan dagens Sannegårdshamnen ser man kungsgården Sannegården som i Erikskrönikan omnämndes ha funnits på 1200-talet. Byggnaden rasade ner i vattnet vid ett skred i samband med muddringsarbeten i april 1907. Bakom kungsgården ser man en av fyra bautastenar vilka efter diverse förflyttningar pga grustäkter slutligen kom att hamna vid Lundbys nya kyrka.

Lindholmens slott Till höger i bilden, på andra sidan dagens Sannegårdshamnen ser man kungsgården Sannegården som i Erikskrönikan omnämndes ha funnits på 1200-talet. Byggnaden rasade ner i vattnet vid ett skred i samband med muddringsarbeten i april 1907. Bakom kungsgården ser man en av fyra bautastenar vilka efter diverse förflyttningar pga grustäkter slutligen kom att hamna vid Lundbys nya kyrka.
Lindholmens slott En mycket fin teckning över hur slottets planlösning såg ut, brunnen, 12, är förmodligen densamma som finns kvar än idag, fast i något moderna tappning. Skiss av G. Brusewitz.
Lindholmens slott Är det möjligen här som den ursprungliga brunnen låg?
Lindholmens slott Runt 1900-talet, ett mycket fint foto på Slottsberget. Notera stugan till vänster i bild, det är samma lilla stuga som Brusewitz ritade av. se bild 1.
Lindholmens slott ...grunden är fortfarande kvar till stugan..
Lindholmens slott Den eminente Folke Eriksson i en källare på Slottsberget när han inspekterar den sist hittade murresten av Drottning Blankas Lindholmen, Bilden tagen på 1990 talet.
Lindholmen- drottning Blanca

Blanka (Blanche) av Namur, död 1363, svensk drottning 1335, dotter till Jean av Namur. Namur var ett litet grevskap, inklämt mellan hertingdömena Brabant och Luxemburg, i nutida Belgien. Det flamländska namnet på Namur är Namen.

Endast 16 år gammal gifte sig Blanka 1335 med Magnus Eriksson, kung i Sverige och Norge. Som morgongåva fick hon Lindholmens slott i Lundby kommun (Göteborg). Det berg som Lindholmens slott låg på kallas än i dag Slottsberget, drottning Blankas berg. Äv... (Läs mer)