Pontonbro Den första bron över älven var en pontonbro som Riksamiralen Gustaf Otto Stenbock lät bygga år 1678 under pågående krig, för att kunna ta sina trupper över älven, vidare upp mot Bohus, för att stoppa belägringen av Bohusfästning, vilket lyckades. Berget till höger i bild är Lindholmen och bakom syns Ramberget. Till vänster om Lindholmen har vi Sannegårdshamnen sen Sörberget.
Orrekulla bro Situations-charta öfver terreinen vid Orrekulla bro, belägen öfver Götha-älf. Afmätt efter ordres på 300 alnars afstånd ifrån älfven å strand och landssidan. Anmärkning. Till den väg, som nära Orrekulla skants är marquerad stöta 2ne byvägar, en uppe från bygden den andra ifrån Hisings landet. Recognosceraat af Olof von.... concept ritning.
Färjenäs Färjeläger Vid Färjenäs har det varit färjetrafik över älven sedan 1600-talet, ja antagligen betydligt längre. Eftersom vägen som gick var kungsväg var färjetrafiken här avgiftsfri. Området kring bryggan kallades Färjestaden, stad här betyder ställe. På 1800-talet flyttades persontrafiken till en brygga 300m österut, till platsen som kallades Färjenäs. När sedan trafiken omkring sekelskiftet flyttades tillbaka till det äldsta läget togs vänteskjulet och namnskyltar med och på så vis kom till sl... (Läs mer)
Färjenäs färjeläger ..ett trettiotal år senare.
Färjenäs - Färja Filip W:s egen kommentar: "Unikt foto, roddfärja som användes innan Bonnafröjda kom till 1873, vid överfarten Färjenäs-Klippan. Låg länge som reserv vid färjeläget Färjenäs, Bonnafröjda skymtar i färjeläget".
Färjenäs - Bonnafröjda Färjan "Bonnafröjda", har med badbarnen som ska till Fågelsro, kommit över till färjeläget vid Färjenäs en sommardag 1908.
Färjenäs - Bonnafröjda ... och så här såg hon ut, Bonnafröjda, den klassiska färjan som gick mellan Hisingen och fastlandet,idag tyvärr bortglömd av dom flesta.
Färjenäs - Färjeläger
Färjenäs - Färjeläger Färjelägret ligger hitintills kvar men det lär försvinna inom en snar framtid när älvstranden exploateras.
Färjenäs - Färjeläger
Fäjenäs - Klippan En av dom sista turerna med färjan mellan Fäjenäs - Klippan .
Kornhalls färjeläger

Kornhalls färjeläger år 1835. Den första färjan sattes i bruk 1851 och drevs till 1879 av Qillebäckens Bro AB. Färjeleden registrerades 1874 och drevs på entreprenad fram till 1945 när statliga Väg & Vatten tog över driften. Eftersom vägen via färjan väsentligt förkortade resvägen till Göteborg kom trafiken att öka markant och 1951 satte man in den första motordrivna färjan på leden. Naturen i området är mycket vacker och längs älven finns mängder av fina fiskeställen. Vidare f... (Läs mer)

Kvillefärjan Kvillefärjan var en med handkraft vevad färja mellan S:t Eriks hörn vid Lilla Bommen och Kvillebäcken på Hisingen. Denna färjeförbindelse invigdes den 31 oktober 1849, och ersatte i sin tur en roddfärja mellan Klippan och Färjenäs på Hisingen. Kring år 1860 beräknade man att cirka 200 personer och 100 hästar dagligen fraktades över med Kvillefärjan. Intäkterna för färjetrafiken uppgick då till cirka 20 000 riksdaler silvermynt per år, varav hisingsbönderna stod för tre fjärdedelar. U... (Läs mer)
Göteborg, Motiv från Hisingsbron

Gamla Hisingsbron, 1900, här med Löfströmska badinrättning bredvid, badet revs 1915. Hisingsbrons historia sträcker sig mer än hundra år är tillbaka i tiden, till 1863, då en riksdagsmotion om en broförbindelse mellan Hisingen och fastlandet presenterades.

Den väcktes dock inget gensvar utan lades till handlingarna.

Några år senare tog göteborgarna saken i egna händer och bildade Qvillebäckens Broaktiebolag.

1874 stod Hisingsbron färdig, en sv... (Läs mer)

Gamla Hisingsbron I bakgrunden Löfströmska badinrättningen.
Gamla Hisingsbron
Gamla Hisingsbron
Gamla Hisingsbron
Göta älvbron Götaälvbron byggdes huvudsakligen av tyskar och invigdes den 26 november 1939 av kommunikationsminister Gerhard Strindlund. Vid invigningen 1939 var bron endast fyrfilig men har senare breddats med ett körfält samt gång och cykelbana på vardera sidan. Götaälvbron är 910 meter lång och 20 meter bred. Med tillfarter är längden 1 850 meter, och den fria segelhöjden är 19,5 meter. Broklaffen fälls upp då högre fartyg behöver passera under bron. Bron kostade 8,2 miljoner kronor att uppföra, d... (Läs mer)
Götaälvbron
Götaälvbron
Götaälvbron under bygg fran hisingsidan
Götaälvbron
Götaälvbron
Götaälvbron
Älvsborgsbron Älvsborgsbron är en en 933 meter lång hängbro med 418 m spännvidd och med sex filer. Den fria brobredden är 28,1 meter. Pylonerna är 107 meter höga, och bron har segelfri höjd på 45 meter på cirka 100 meters bredd. Bron, som konstruerades av Sven-Olof Asplund, invigdes den 8 november 1966 av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme. Det passerar cirka 65 000 bilar över Älvsborgsbron per dygn (2006). Bron byggdes på entreprenad av AB Armerad Betong och Fried, Krupp, Rheinhausen, till en... (Läs mer)
Älvsborgsbron
Älvsborgsbron
Vykort Älvsborgsbron
Vykort Älvsborgsbron