Om sidan

Här har jag samlat alla källor, utom på bilder som jag tagit själv. Jag har även lagt till lite info om mig själv, och varma tack till alla personer, både levande och bortgångna, som hjälpt och inspirerat mig i mitt liv.

 • www.bebyggelseregistret.raa.se
 • Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg- ett program för bevarande. 1999 Del 1 Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen/Stadsmuseet.
 • Göteborg bygger 2. 1969 Bostadskontoret, GAKO, Stadsbyggnadskontoret. Göteborgsbladet 1999.
 • Stadsplanehandlingarna från 1968, 1969, 1972.
 • Översiktsplan för Tuve-Säve, Lokalt program, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg.
 • ÖP 99, Översiktsplan för Göteborg: Backa. Stadsbyggnadskontoret Göteborg.
  Göteborg bygger, Bostadskontoret, GAKO och Stadsplanekontoret, Göteborg 1971.
 • Statistik Göteborgs kommun, värdefull bebyggelse i Göteborg - ett program för bevarande, 2000.
 • Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg- ett program för bevarande. (1999) Del 1. Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen/Stadsmuseet.
 • Göteborg bygger 2. (1969) Bostadskontoret, GAKO, Stadsbyggnadskontoret. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Juvelkvarnen i Göteborg-En hörnpelare i svensk livsmedelsförsörjning 1915-2001, av L.Brunnström B.Norling B.Spade.
 • Göteborgs Stadsmuseum.
 • Bengans historie sidor.
 • Elfsyssel. G.Brusewitz.
 • Lundby. F.Eriksson.
 • Fornminnen frän Göteborg. Arne Tidland-Göran Larsson.