Kartor

Här har jag lagt ut kartor från dåtid till nutid, kartbilder har nog funnits sedan människan började sin vandring från sin vagga.

Karta Karta över Hisingen med Svensk-Norska gränsmarkeringar. Kartan är gjord före freden i Roskilde 1658.
Karta över Hisingens gränser Här är en fin gammal karta, antagligen från Norge, som ger en bra bild över Hisingens gränser. Man ser även att Lindholmen fortfarande är en liten ö, byggnaden är väl knappast "slottet" utan snarare säteriet på Lindholm.