Karta över Hisingens gränser

Här är en fin gammal karta, antagligen från Norge, som ger en bra bild över Hisingens gränser. Man ser även att Lindholmen fortfarande är en liten ö, byggnaden är väl knappast "slottet" utan snarare säteriet på Lindholm.