Gamla Hisingsbron

I bakgrunden Löfströmska badinrättningen.