Fredrikshamns skans

Karta är upprättad 1782 av konduktören vid Fortifikationen L.D. Ljungberg. Ljungbergs egna text:

Charta som utvisar en gammal Scants belägen vid Götha elf N.N.west öfver elfven från hospitalet. Götheborg d. dn 19 jan 1782.