Färjenäs Färjeläger

Vid Färjenäs har det varit färjetrafik över älven sedan 1600-talet, ja antagligen betydligt längre. Eftersom vägen som gick var kungsväg var färjetrafiken här avgiftsfri. Området kring bryggan kallades Färjestaden, stad här betyder ställe. På 1800-talet flyttades persontrafiken till en brygga 300m österut, till platsen som kallades Färjenäs. När sedan trafiken omkring sekelskiftet flyttades tillbaka till det äldsta läget togs vänteskjulet och namnskyltar med och på så vis kom till slut hela samhället att kallas Färjenäs.