Fågelro Badplats

Fågelroutflykterna 1908. Pojkarnas badplats. Harry Lindbohm foto, urspr. taget för Sällskapet för friluftslekar i Göteborg.