Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är en en 933 meter lång hängbro med 418 m spännvidd och med sex filer. Den fria brobredden är 28,1 meter. Pylonerna är 107 meter höga, och bron har segelfri höjd på 45 meter på cirka 100 meters bredd. Bron, som konstruerades av Sven-Olof Asplund, invigdes den 8 november 1966 av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme. Det passerar cirka 65 000 bilar över Älvsborgsbron per dygn (2006). Bron byggdes på entreprenad av AB Armerad Betong och Fried, Krupp, Rheinhausen, till en kostnad av 56 miljoner kronor, men med anslutningsleder var summan uppe i 130 miljoner. Arbetet med bron startade på hösten 1963 och var fullt avslutat i december 1967. De fyra ankarna, som ska ta upp krafterna från hängspannets bärkablar, väger 25 000 ton vardera. Bärkablarna är 800 meter och består av 85 delkablar. Den tillåtna sidorörelsen av bron, vid dess mitt, är 40-60 centimeter.