Båtsmanstorpet 25

En del av inredningen i det lilla torpet.