E.A Rosengrens Verkstäder

Rosengrens låg där Coopforum ligger idag och dom gamla källarlokalerna ska visst finnas kvar under Coopforum. Längst upp i högra hörnet ligger idag den lilla bron som går över Kvillebäcken till Ö-B och Mattlandet bland annat.