Korsklevegatan

Villa som ska rivas. Byggn.nämndens prot. 7 1 1958 10.