Rivöfjordsgatan

Nordgårdens speceriaffär på Rivöfjordsgatan 19. Huset uppfördes omkring 1920.