Norrviksgatan

Timrad enkelstuga i en våning under tegeltak med sidoutvidgad vedbod. Ladugården invid i vinkel. Huset går under benämningen Elias i Berga, efter ägarna plåtslagare Emil Eliasson och dennas far.Huset låg vid nuvarande entren till Jättestenskolan.