Södra Biskopsgårdens kyrka

Biskopsgårdens församlingen bildades 1961 genom en församlingsdelning från Lundby församling, och 1962 stod Södra Biskopsgårdens kyrka klar för invigning.