Lundby Nya Kyrka

Tacksägelsedagen den 17 oktober 1886 var en glädjefylld högtidsdag i Lundby församling. Den nya efterlängtade kyrkan invigdes med jubel och tacksamhet. De assisterande prästerna, kyrkoråd och skolråd m.fl. samlades i Gamla Kyrkan kl. 09.30. Dessa gick sedan i procession genom den gamla kyrkbyn fram mot den nya kyrkan. Man förde med Bibel, nattvardskärl och andra värdefulla inventarier. Kl. 11.00 skulle invinningen ske. Redan kl. 09.00 öppnades dörrarna, och på en kort stund var kyrkan fylld till trängsel. Man kan verkligen tänka sig in i den stämning och förväntan som låg i luften, när processionen tågade in i helgedomen och orgelns toner brusade. Domprosten Anton Rosett talade över ordet från Lukasevangeliet 14:17 "Kommen, ty nu är allt redo". Och kyrkoherde Ullman predikade över ämnet: "Vad manar oss vår nya kyrka att tacka Gud för och bedja Gud om"? Han slutar sin predikan med att tacka Gud för att Han i denna bygd upprättat en kristen församling, som får möta Honom i helgedomen. Och han hoppas och ber, att Lundbyborna skall svara upp mot de förväntningar som Gud ställer på dem. Alla gladdes åt den nya kyrkan, som var uppförd efter ritningar av arkitekt Adrian Peterson, och som stod på en "upphöjd, fri och dominerande plats". Natten till den 7 februari 1993 blev en sorgens och smärtans stund i Lundby, när den vackra kyrkan totalförstördes genom mordbrand. Tusentals människor defilerade under tystnad, tårögda på söndagen förbi den brinnande helgedomen. Många upplevde det som om en del av dem själva försvann.