Lenvädersgatan

Lenvädersgatan-Vintervädersgatan inne på gården.