Önskevädersgatan

Ovanför spårvagnshållplatsen Önskevädersgatan. Utdrag ur dokument med anknytning till fotografiet: "Situationsplaner över byggnader å stg 1952 + 2988 i biskopsgården. =Byggnader som skola avröjas. Byggnadsyta 56 kvm. 1. Bostadshus av trä i en våning under tegeltak inrymmande 3 rok. 2. Uthus av trä under papptak om 12 kvm inrymmande TC o Vedbod. Stadens Elström finnes. Gas, vatten o avlopp finnes ej. Byggnaden torde vara uppförd omkring 1870. Uppvärmning har skett medelst spis o kaminer. Densamma avröjes emedan den är belägen å allmänt område (park)