Båtsmanstorpet 25

Knuttimrad enkelstuga under tak av tegel på åsar i sax. Enligt traditionen fanns huset före 1800-talet. Det har varit båtsmanstorp och kallas efter siste båtsmannen "Båtsmanstorpet 25 Törnkvist".