Pontonbro

Den första bron över älven var en pontonbro som Riksamiralen Gustaf Otto Stenbock lät bygga år 1678 under pågående krig, för att kunna ta sina trupper över älven, vidare upp mot Bohus, för att stoppa belägringen av Bohusfästning, vilket lyckades. Berget till höger i bild är Lindholmen och bakom syns Ramberget. Till vänster om Lindholmen har vi Sannegårdshamnen sen Sörberget.