Färjenäs - Färja

Filip W:s egen kommentar: "Unikt foto, roddfärja som användes innan Bonnafröjda kom till 1873, vid överfarten Färjenäs-Klippan. Låg länge som reserv vid färjeläget Färjenäs, Bonnafröjda skymtar i färjeläget".