Färjenäs - Färjeläger

Färjelägret ligger hitintills kvar men det lär försvinna inom en snar framtid när älvstranden exploateras.