Kornhalls färjeläger

Kornhalls färjeläger år 1835. Den första färjan sattes i bruk 1851 och drevs till 1879 av Qillebäckens Bro AB. Färjeleden registrerades 1874 och drevs på entreprenad fram till 1945 när statliga Väg & Vatten tog över driften. Eftersom vägen via färjan väsentligt förkortade resvägen till Göteborg kom trafiken att öka markant och 1951 satte man in den första motordrivna färjan på leden. Naturen i området är mycket vacker och längs älven finns mängder av fina fiskeställen. Vidare finns det en hel del fornlämningar runt färjelägret. Den äldsta förbindelsen låg något västerut vid Nereby i Harestad.

Här följer lite prisuppgifter på vad det kostade att nyttja färjan anno 1 juli 1906

Pris Kr Öre För hvarje person 5
Häst,lös eller förspänd 10
Nötkreatur öfver ett år gammalt 10
Kalf,swin eller får då de drifvas eller ledas 5
Föl 5
Ett fyrhjuligt åkdon 20
Tvåhjuligt d:o,klädt 15