Rambergstan

Vy från Ramberg, längst upp till vänster har bygget av Jättestensområdet påbörjats.