Rambergstan

Rambergstan med koloniområdet i förgrunden och Sannegårdshamnen upp till höger.