Arendal

Handlanden Per Emanuel Lithanders villa Elfsvik, uppförd 1876, såld 1901 till Göteborgs stad inför den kommande uppläggningen av mudder i viken utanför och sedan bebodd av Månadskarlarnas Förening. Utsiktspaviljongen på berget skall ej förväxlas med en från Göteborgsutställningen 1896 hitflyttad paviljong, som stod ett stycke till vänster om villan och bl.a. användes till dans vid ungdomsbjudningar. Framför staketet står fru P. Em. Lithander med minsta barnet John, fördd 1879. Då denne här synes vara två år gammal har detta fotografi (och därmed troligen hela fotoserien) här daterats till 1881. Fru Lithander har på fotot alla sina barn omkring sig (uppräknade efter ålder): Edward, Maria (Mia), Gertrud, Ingeborg och den nyss nämnde John. Längst till höger två besökande barn.