Arendal

Karta utförd av Hugo Kennroth 1956 som utställningsmaterial i anslutning till visning av Historiska museets fotografering av vissa byggnader i Arendalsområdet.