Lindholmens slott

Den eminente Folke Eriksson i en källare på Slottsberget när han inspekterar den sist hittade murresten av Drottning Blankas Lindholmen, Bilden tagen på 1990 talet.