Lindholmens slott

Runt 1900-talet, ett mycket fint foto på Slottsberget. Notera stugan till vänster i bild, det är samma lilla stuga som Brusewitz ritade av. se bild 1.