Orrekulla bro

Situations-charta öfver terreinen vid Orrekulla bro, belägen öfver Götha-älf. Afmätt efter ordres på 300 alnars afstånd ifrån älfven å strand och landssidan. Anmärkning. Till den väg, som nära Orrekulla skants är marquerad stöta 2ne byvägar, en uppe från bygden den andra ifrån Hisings landet. Recognosceraat af Olof von.... concept ritning.