Lindholmens slott

Till höger i bilden, på andra sidan dagens Sannegårdshamnen ser man kungsgården Sannegården som i Erikskrönikan omnämndes ha funnits på 1200-talet. Byggnaden rasade ner i vattnet vid ett skred i samband med muddringsarbeten i april 1907. Bakom kungsgården ser man en av fyra bautastenar vilka efter diverse förflyttningar pga grustäkter slutligen kom att hamna vid Lundbys nya kyrka.