Rödbo kyrka

Den gamla träkyrkan från 1500-talet brändes 1645 av den svenska armén vid ett anfall mot Bohus fästning. Därefter fick kyrkobesöken förläggas till Kungälvs kyrka. När en ny begravningsplats anlades byggdes ett begravningskapell med ett lågt torn år 1929. Medel till byggnationen hade insamlats på frivillig väg. Kapellet renoverades första gången 1952 och 1974. Första gången den användes för en gudstjänst var på nyårsdagen 1974. Därefter renoverades det ursprungliga begravningskapellet och återinvigdes den 28 september 1974 som församlingskyrka. Högtiden förrättades av kontraktsprost Stig Hansson. Assisterande präster var: kyrkoherdarna Algot Erlandsson, Sven Vidhall, komminister Gunnar Stenbäck samt kyrkoadjunkterna Baltzar Härenstam och Ingemar Svenungsson. Solosång framfördes av Elisabeth Lindqvist och kantor var Sune Hermansson. Rödbo församling blev en del av Göteborg 1974. Kyrkans altare pryds av ett förgyllt träkors. Predikstol, altarring och dopfunt överfördes från Bergsjöns vandringskyrka. Orgeln är byggd av Grönvalls orgelbyggeri 1977 och den har 5 1/2 stämmor, 1 manual och bihangspedal. Ståndur och votivskepp har förut varit placerade i kapellet på Lillhagens sjukhus. Ljuskronor och lampetter anskaffades 1952. 1963 skänkte CKF-avdelningen i Rödbo en altarduk i linne med handknypplad spets samt ett handbroderat predikstolskläde. Kyrkklockan väger 420 kg och bär inskriptionen: Lyktad arbetsdag malmtunga klockans slag, Ordet ur helig Skrift, talar vid öppnad grift. Levnadens tid är kort, spill den i synd ej bort,