Göta älvbron

Götaälvbron byggdes huvudsakligen av tyskar och invigdes den 26 november 1939 av kommunikationsminister Gerhard Strindlund. Vid invigningen 1939 var bron endast fyrfilig men har senare breddats med ett körfält samt gång och cykelbana på vardera sidan. Götaälvbron är 910 meter lång och 20 meter bred. Med tillfarter är längden 1 850 meter, och den fria segelhöjden är 19,5 meter. Broklaffen fälls upp då högre fartyg behöver passera under bron. Bron kostade 8,2 miljoner kronor att uppföra, där staten bidrog med 25%. Med tillfarter inberäknat slutade kostnaden på 13 miljoner. Fram till 1968 gick den tunga genomfartstrafiken på E6, över Götaälvbron, idag är bron den viktigaste förbindelsen för den lokala trafiken och kollektivtrafiken mellan centrala Göteborg och Hisingen.